Konferencija „Održivi razvoj 2018“

Na konferenciji „Održivi razvoj 2018“ koja je održana juče u Beogradu, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Zoran Đorđević, izjavio je da unapređenje kvaliteta radne snage predstavlja presudan činilac dugoročnog ekonomskog i društvenog razvoja.

Đorđević je istakao da to unapređenje uključuje sve procese i aktivnosti koji imaju za cilj razvoj i edukaciju kadrova, odnosno sticanje znanja i veština za kojima postoji potražnja na tržištu rada.

Na ovaj način se, kako je objasnio, utiče na smanjivanje neusklađenosti ponude i tražnje i doprinosi rastu zasnovanom na znanju.

On je ukazao na to da Vlada aktivno radi na tome da mladima u Srbiji obezbedi bolje uslove života kako bi mogli od svog rada da žive pristojno i sebi i svojoj porodici obezbede lepšu i sigurniju budućnost, a ne da odlaze u inostranstvo.

Takođe, kako je dodao, Ministarstvo pomaže i zaposlenima tako što im pruža priliku da se prekvalifikuju za zanimanja koja su potrebna na tržištu rada i koja će im doneti bolju zaradu.

Uvođenjem dualnog obrazovanja, kao i procesom volontiranja koje je resorno ministarstvo uvelo prošle godine, mladi imaju priliku da, pre nego što završe fakultete, vide da li zaista žele da se bave onim za šta se i školuju, rekao je Đorđević.

On je u skladu sa tim istakao da je potrebno svima pružiti priliku da rade ono što vole, jer jedino tako će u svom poslu biti najbolji, a pre svega i zadovoljni u svojoj zemlji.

Prema njegovim rečima, za ovu godinu planiran je obuhvat 9.880 nezaposlenih programima iz sistema dodatnog obrazovanja i obuke, čiju realizaciju finansira Nacionalna služba za zapošljavanje.

Ministar je najavio da će dodatnih 487 lica biti uključeno u obuke za tržište rada i obuke na zahtev poslodavca iz sredstava IPA 2013 programskog ciklusa.

Na ovaj način, ali i kroz realizaciju svih drugih mera aktivne politike zapošljavanja, teži se uspostavljanju stabilnog, održivog i efikasnog trenda rasta zaposlenosti koji se zasniva na postulatima jednakih mogućnosti i dostojanstvenog rada za sve, objasnio je on.

Đorđević je napomenuo da je ovo u direktnoj korelaciji sa Ciljem 8 UN Ciljeva održivog razvoja – Promovisati inkluzivan i održiv ekonomski rast, zaposlenost i dostojanstven rad za sve.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti