Kompanija EKO-21 podnela zahtev za izdavanje rešenja o izdavanju dozvole za tretman opasnog otpada koji se odnosi na evaporaciju i dekontaminaciju

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije objavilo je obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje Rešenja o izdavanju dozvole za tretman opasnog otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije, a koji je podnelo privredno društvo EKO -21 iz Alibunara.

Kako je navedeno u saopštenju, u toku tretmana opasnog otpada operater koristi evaporaciju za prečišćavanje zauljenih voda i voda kontaminiranih drugim supstancama, kaoi dekontaminaciju transformatora kontaminiranog PCB uljem za izvoz radi trajnog zbrinjavanja.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u podnetu dokumentaciju u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, a rok za dostavljanje mišljenja je 15 dana od objavljivanja oglasa.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti