Koliko životni standard utiče na životnu sredinu u BiH?

Foto-ilustracija: Unsplash (Pika Žvan)

Na radionici za izradu Strategije razvoja Federacije BiH za period 2021-2027 diskutovano je o stanju u oblasti životne sredine, komunalne infrastrukture i upravljanja prirodnim resursima.

Istaknuto je da je stanje životne sredine u Bosni i Hercegovini, pa tako i Federaciji BiH, uslovljeno ekonomskim, društvenim i tehnološkim razvojem.

Velika područja zemljišta su kontaminirana minama, otpad se većinom odlaže bez recikliranja, upravljanje šumama je na lošem nivou uz hiljade hektara posečene ili uništene šume. Dugoročno gledano, privredna aktivnost mora poštovati ograničenje zagađenja u odnosu na obnovljive resurse.

Među bitnim faktorima degradacije životne sredine navedeni su neravnomeran razvoj urbanih i ruralnih sredina i siromaštvo. Urbana područja su u porastu, odnosno nastavlja se trend koncentracije stanovništva. Bespravna gradnja predstavlja veliki problem, što je prvenstveno rezultat nedostatka mehanizama planiranja, provođenja i kontrole gradnje.

Negativan uticaj siromaštva i lošeg ekonomskog stanja na životnu sredinu ogleda se u neadekvatnom odvodu i tretmanu otpadnih voda, lošem upravljanju otpadom, zagađenju vazduha emisijama iz saobraćaja i industrijskih postrojenja sa zastarelim tehnološkim procesima, nekontrolisanom sečom drva za ogrev i slično.

Kao jedno od pozitivnih dešavanja u pogledu zaštite sredine ocenjen je proces priključivanja BiH Evropskoj uniji, što je doprinelo primatizaciji i unapređenju politike zaštite životne sredine. Održivo korišćenje i upravljanje prirodnim resursima predstavlja jednu od osnovnih pretpostavki povećanja konkurentnosti svake ekonomije u dugoročnom periodu, kao i višeg životnog standarda građana.

Integrirana Strategija razvoja će odrediti osnovne smernice društveno-ekonomskog napretka koji bi trebao rezultirati boljim životom građana Federacije.

„Okolina ima veliki značaj za zdravlje ljudi, ekonomski razvoj i konkurentnost zemlje. Međutim, zagađenje, klimatske promene, nestašice resursa, uništenje ekosistema, mogu ugroziti ekonomski rast, ali i život na planeti, saopšteno je iz Federalnog zavoda za programiranje.

Izvor: Energetika.ba

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti