Hrvatska podnela prijavu za uspostavljanje geoparka „Viški arhipelag“

Foto: mzoip.hr

Ministarstvo zaštite životne sredine i energetike Hrvatske je na predlog Nacionalnog poverenstva za svetske geoparkove UNESCO-a podnelo prijavu za uspostavu novog geoparka „Viški arhipelag“ u sklopu mreže Svetskih geoparkova UNESCO-a.

Područje Viškog arhipelaga je značajna zona Jadranskog mora unutar koje je u geološkoj prošlosti, pre 220 miliona godina, došlo do velikih promena, a čine ga ostrva Jabuka, Brusnik, Biševo te Palagruža kao geološki najstariji otok Jadrana koji, kao i ostrvo Brusnik, stalno raste pod uticajem tektonske aktivnosti. Viški arhipelag obuhvata i sedam područja zaštićenih Zakonom o zaštiti prirode, a poseduje i veliki geoturistički potencijal, biodiverzitet i raznolikost.

Odluka o priključenju Viškog arhipelaga u mrežu Svetskih geoparkova UNESCO-a očekuje se na proleće 2019. godine.

Inače, mrežu Svetskih geoparkova UNESCO-a čine područja geološke i geomorfološke baštine od međunarodnog značaja. Cilj programa Svetskih geoparkova UNESCO-a je zaštita geoloških, geomorfoloških, ali i ostalih vrednosti geoparka i upravljanje područjem kroz edukaciju i sprovođenje aktivnosti u skladu sa ciljevima održivog razvoja, a na dobrobit lokalne zajednice. Park prirode Papuk za sada je jedini UNESCO geopark u Hrvatskoj.

izvor: mzoip.hr

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti