Energetskom sanacijom do uštede preko 60 odsto energije u javnim objektima Crne Gore

Foto: rtcg.me

Vlada Crne Gore usvojila je Informaciju o realizaciji aktivnosti na poboljšanju energetskih karakteristika javnih objekata po osnovu namenskih kredita.

Kako je kazao generalni direktor Direktorata za energetsku efikasnost Marko Radulović, reč je o dva projekta koja se finansiraju po osnovu međunarodnih kredita u oblasti energetske efikasnosti, i to Energetska efikasnost u Crnoj Gori – dodatno finansiranje (MEEP AF) koji je fokusiran na zdravstvene objekte, kao i Program energetske efikasnosti u javnim zgradama – druga faza (EEPPB II) koji je fokusiran na obrazovne objekte i delom na administrativne objekte.

Prvi projekat realizuje se od 2009. godine, a drugi od 2012. godine. U proteklih osam godina kroz pomenuta dva projekta primene mera energetske efikasnosti rekonstruisano je 48 obrazovnih i zdravstvenih objekata širom Crne Gore i uloženo oko 35 miliona evra, rekao je Radulović. On je objasnio da se izveštaj koji je usvojen odnosi na druge faze dva pomenuta projekta, odnosno na period od 2014. godine za prvi projekat, i od 2015. godine za drugi – do danas.

Tokom druge faze, koja je predmet ovog izveštaja, u prethodne četiri godine energetski je adaptirano šest objekata: Klinički centar Crne Gore (KCCG), tri bolnice i dva doma zdravlja, ukupne vrednosti radova oko 3,4 miliona evra. U toku su radovi na unapređenju energetskih karakteristika tri doma zdravlja i dve zdravstvene stanice, a planirani završetak ove faze projekta je početak naredne godine. Takođe, tokom naredne godine planira se zaključenje novog ugovora o kreditu sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj u iznosu od šest miliona evra

Kada je u pitanju druga faza projekta Program energetske efikasnosti u javnim zgradama, ona se realizuje od 2015. godine sa Nemačkom razvojnom bankom (KfW), a ukupna vrednost ove faze projekta je 22,27 miliona evra. U ovoj fazi planirana je rekonstrukcija i adaptacija 16 obrazovnih ustanova, od čega je sedam objekata već završeno i u njihovu rekonstrukciju je uloženo oko 5,6 miliona evra.

Podaci sa rekonstruisanih objekata govore da je 60,74 odsto manja potrošnja energije u objektima nakon rekonstrukcije u odnosu na potrebe objekata pre rekonstrukcije.

izvor: rtcg.me

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti