DRAGAN VIDANOVIĆ: Obezbeđeni energetski pasoši za javne zgrade u Babušnici

Foto: Privatna arhiva

Početkom ove godine razgovarali smo sa predsednikom opštine Babušnica, gospodinom Draganom Vidanovićem o aktivnostima koje se sprovode u opštini. Naš sagovornik potvrđuje da je u pitanju jedna od najnerazvijenijih opština u Srbiji. Međutim, postoji entuzijazam i trud da se poboljša kvalitet života.

Geografski položaj je atraktivan, opština je blizu bugarske granice, odlično povezana sa putevima i obližnjim Nišom i Pirotom. Preostaje rad i ulaganje u zapostavljene oblasti javnog života kako bi se iskoristile sve prednosti koje ovaj gradić ima. A ima ih mnogo, u to se ubraja i istorijat koji seže u rimski period, arheološka nalazišta kao i termalne vode po kojima je poznat ovaj lokalitet.

EP: Opština Babušnica je potpisala ugovor sa Ministarstvom rudarstva i energetike i dobila zejdno sa Žagubicom i Kragujevcem najveći iznos sredstava, 15 miliona dinara za unapređnje energetske efikasnosti. Imali ste već 2014. godine dodeljena sredstva, pa nam recite šta je urađeno 2014. godine, a na šta će biti utrošena sredstva koja su opredeljena krajem 2016. godine?

Dragan Vidanović: U 2014. godini opština Babušnica je učestvovala na Javnom pozivu Ministarstva rudarstva i energetike za finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u jedinicama lokalne samouprave. Ova aktivnost je realizovana u skladu sa Akcionim planom energetske efikasnosti Republike Srbije i opština je dobila sredstva u iznosu od 12.178.920,00 dinara za realizaciju projekta Unapređenje energetske efikasnosti u 2014. godini: „Rekonstrukcija toplotnog omotača i zamena stolarije prozorskih otvora na zgradi opštine Babušnica“.

Ilustracija: Pixabay

U okviru projekta urađena je energetska sanacija na zgradi opštine Babušnica. Projekat je uspešno završen, a njegovom realizacijom unapređena je energetska efikasnost i to tako što je za zgradu nakon izvršenih radova izdat energetski pasoš kojim je zgrada iz razreda „G“ prešla u razred „B“. Realizacijom projekta smanjena je emisija ugljen-dioksida dok su u finansijskom domenu ostvaruju novčane uštede. Po pozivu u 2016. godini opština je dobila sredstva u iznosu od 17.650.000,00 dinara sa PDV-om za realizaciju projekta Unapređnje energetske efikasnosti u 2016. godini „Sanacija fasade i prozorskih otvora Doma zdravlja „dr. Jovan Ristić“ Babušnica. Ugovorena vrednost nakon sprovednog postupka javne nabavke iznosi 10. 007.570, 00 dinara bez PDV-a a rok izvršenja je 180 dana od dana uvođenja u posao.

Nakon završetka radova biće izdat energetski pasoš kojim zgrada prelazi iz razreda „E“ u razred „B“. Takođe u 2016. godini opština Babušnica realizuje projekat „Unapređenje energetske efikasnosti zgrade Doma kulture u Babušnici“. Projekat je finansiran iz sredstava Evropske unije i Vlade Švajcarske, a sprovodi se u okviru progarma Evropski PROGRES. Ugovorena vrednost radova iznosi 10.777.805,00 dinara bez PDV-a a rok izvršenja je 30 dana od dana uvođenja u posao. Nakon izvođenja radova i izdavanja energetskog pasoša zgrada prelazi iz energetskog razreda „G“ u energetski razred „D“.

Photo-illustration: Pixabay

EP: Slični projekti se realizuju u Bosni i Crnoj Gori, javne ustanove dobijaju sredstva, a u Hrvatskoj su čak građani, kao privatna lica ušli u projekat i dobili sredstva za saniranje i promene stolarije na privatnim kućama. Kako ocenjujete kompletno stanje u regionu, zbog čega je izostalo ulaganje u energetsku efikasnost više od 2 decenije?

Dragan Vidanović: Mislim da je Srbija kasnila u odnosu na okruženje kada je u pitanju unapređenje energetske efikasnosti ali da je sada uhvatila korak. U poslednjih par godina Srbija znatno više ulaže u energetsku efikasnost kako u pogledu propisa i strateških dokumenata, tako i u pogledu izdvajanja sredstava za unapređenje energetske efikasnosti na šta ukazuje i primer opštine Babušnica koja je dobila značajna sredstva od domaćih i stranih donatora. Smatram da su potencijali za poboljšanje energetske efikasnosti veliki i da su još uvek nedovoljno iskorišćeni što nam kao zadatak predstoji u narednom periodu.

EP: Da li je za vašu lokalnu zajednicu važnija putna infrastruktura, vodosnabdevanje, sanacija deponija ili je ova vrsta projekata najvažnija? Opišite nam kompletno stanje u vašoj opštini.

Dragan Vidanović: Iako je opština Babušnica jedna od najnerazvijenijih opština u Srbiji, kada je u pitanju energetska efikasnost ulaže dosta napora i sredstva iz lokalnog budžeta za unapređenje ove oblasti kao jednog od osnovnih stubova naše civilizacije. Smatram da je podjednako važna kao i razvoj putne infrastrukture, vodosnabdevanje i čišćenje deponija. Unapređenjem energetske efikasnosti značajno se utiče na zaštitu životne sredine i smanjenje emisije ugljendioksida. U našoj opštini je veliki procenat ruralnog područja sa niskim stepenom zagađenosti, ali zaštita životne sredine svakako predstavlja jedan od prioriteta. Energetska sanacija i efikasno korišćenje energije štiti životnu sredinu, poboljšava kvalitet života građana i doprinosi smanjenju finansijskih sredstava što u krajnjem cilju utiče na održivi ekonomski razvoj.

Foto-ilustracija: Pixabay

EP: Koje su institucije uključene u realizaciju ovog projekta, sa kojim izvođačima ćete realizovati sve planirane aktivnosti?

Dragan Vidanović: U realizaciji projekta uključena je lokalna samouprava sa svojim organima, javne ustanove, javna preduzeća i druge ustanove i orgnizacije koje direktno i indirektno daju svoj doprinos realizaciji projektnih aktivnosti. Kao primer dobre prakse je i saradnja sa programom Evropski PROGRES. Uz njihovu pomoć opština realizuje projekat „Unapređenje energetske efikasnosti Doma kulture“. Kada je u pitanju unapređenje energetske efikasnosti zgrade Doma zdravlja „dr. Jovan Ristić” potpisan je Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem u skladu sa Zakonom i drugim pravnim normativima gde će se radovi izvoditi u skladu sa izdatim odobrenjem i elaboratom energetske efikasnosti za ovaj objekat. Prilikom odabira ponuđača prednost je data ponuđačima koji nude dobra domaćeg porekla.

Intervju vodila: Vesna Vukajlović

Ovaj intervju prvobitno je objavljen u biltenu Energetskog portala „Energetska efikasnost„, prvog aprila 2017. godine.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti