Dozvole za kretanje poljoprivrednika tokom perioda zabrane

U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite od mraza, tokom perioda zabrane kretanja (od 17 do 5 sati svakog dana), svaki poljoprivredni proizvođač (vlasnik ili korisnik zasada ili druge poljoprivredne površine) je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja putem elektronskog zahteva koji je dostupan na internet adresi, odnosno na odgovarajući broj telefona, sa priloženog spiska, prema odseku odnosno okrugu za koji se traži dozvola za kretanje.

Foto-ilustracija: Unsplash (Elaine Casap)

U navedenoj prijavi potrebno je navesti ime i prezime lica, broj lične karte i adresu sa koje će se kretati u periodu od 17 do 5 sati, broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će biti sprovedene mere.

Spisak telefona na koje se može podneti prijava

Okruzi: Južnobački, Srednjebanatski, Južnobanatski, Severnobanatski, Severnobački, Zapadnobački i Sremski – kontakt telefon 064/88-18-449

Okruzi: Grad Beograd, Podunavski, Braničevski, Zaječarski, Borski, Pomoravski, Nišavski, Jablanički, Pčinjski, Toplički i Pirotski – kontakt telefon 064/88-18-486

Okruzi: Mačvanski, Moravički , Kolubarski, Zlatiborski, Rasinski i Raški – kontakt telefon 064/88–18–412.

U slučaju obavljanja neophodnih poslova iz oblasti stočarstva tokom perioda zabrane kretanja, svaki poljoprivredni proizvođač je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Sektoru za poljoprivrednu inspekciju.

Internet adresa za podnošenje elektronskog zahteva za odobrenje kretanja za poljoprivredne proizvođače iz oblasti stočarstva je ovde.

Foto-ilustracija: Unsplash (Danika Perkinson)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je omogućilo poljoprivrednicima da sa bilo kog računara ili prenosivog uređaja podnesu zahtev za odobrenje kretanja.

Dozvola kretanja će, za sve poljoprivrednike, važiti samo za navedeni dan u periodu od 17 do 5 sati. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 sati od prijema poruke.

U navedenoj elektronskoj prijavi, neophodno je popuniti sva obavezna polja u cilju dobijanja dozvole za kretanje sa ciljem sprovođenja poslova u stočarstvu (muža domaćih životinja i radovi na pčelinjaku).

Svako lice koje bude dobilo dozvolu za rad tokom zabrane kretanja biće obavezno da tokom kretanja sa sobom ima i radni nalog. Spisak informacija koje mora da sadrži nalog možete preuzeti – ovde.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti