Doneta Odluka o dugoročnom energetskom bilansu Crne Gore

Vlada Crne Gore je donela Odluku o dugoročnom energetskom bilansu Crne Gore za period od 2020 do 2022. godine, koji obuhvata: Bilans električne energije, Bilans uglja i Bilans nafte, naftnih derivata i biogoriva, kao i mere za njegovu realizaciju.

Foto: Vlada Crne Gore

U sklopu implementacije pravne tekovine EU iz oblasti energetike, Vlada Gore je donela Uredbu o uslovima za priključenje proizvođača električne energije na prenosnu i distributivnu mrežu.

Uredbom se uspostavlja pravni okvir za priključenje proizvođača na prenosnu i distributivnu mrežu, sa propisanim tehničkim pravilima i standadima koji se primenjuju u Evropskoj uniji, u cilju obezbeđenja sigurnosti rada elektroenergetskih sistema, kao i ravnopravnih tržišnih uslova.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti