Distributeri goriva u Federaciji BiH spremni da zaustave dalji rast cena

 

Foto: Vlada Federacije BiH
Foto: Vlada Federacije BiH

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sednici, koja je održana u Sarajevu, prihvatila informaciju o aktivnostima koje je poduzelo Federalno ministarstvo trgovine sa ciljem osiguranja ekonomski opravdane visine marže u maloprodajnim cenama naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U informaciji je navedeno da je federalni ministar trgovine održao sastanak sa rukovodećim predstavnicima menadžmenta najznačajnih distributera naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine na kojem su distributeri izrazili spremnost i volju da zaustave dalji rast cena i preispitaju sve troškove svog poslovanja s ciljem snižavanja maloprodajnih cena na benzinskim pumpama u Federaciji BiH.

Prihvaćen je i Izveštaj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju poljoprivrede („Zeleni izveštaj“) u Federaciji BiH za 2017. godinu.

Prihvaćena je i informacija o realizaciji zaključka donesenog na Trećoj zajedničkoj sednici Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 4.10.2017. godine kojim su Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske zaduženi da usaglase tekst zajedničke inicijative o zabrani izvoza trupaca iz Bosne i Hercegovine radi obezbeđenja sirovine za domaće drvopreradivače.

Veću ministara Bosne i Hercegovine je predloženo da, sa ciljem razvoja domaće drvopreradivačke industrije, na period od dve godine zabrani izvoz šumskih drvnih sortimenata, označenih u Odluci o utvrđivanju carinske tarife za 2018. godinu pod tarifnom oznakom 4403 (neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno – učetvoreno, uključujući i okorano drvo – sa skinutom korom ili spoljašnjih slojeva drveta).

Takođe, Veću ministara BiH je predloženo da, s ciljem razvoja domaće drvopreradivačke industrije, na period od dve godine, uvede taksu na izvoz rezane građe i to za hrast 120 KM i bukvu 60 KM po toni ili kubnom metru i da, sa ciljem zaštite domaćih potrošača koji kao sirovinu za grejanje koriste drvo, takođe na period od dve godine, uvede taksu na izvoz ogrevnog drveta u iznosu od 25 KM po toni ili 18 KM po kubnom metru.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti