Crna Gora na dobrom putu za uspostavljanje Natura 2000 mreže

Foto: epa.org.me

Prošle nedelje je u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma u Crnoj Gori održana radionica „Biogeografski seminar“ za procenu adekvatnosti predloženih pSCI (predloga područja od interesa za zajednicu) u procesu Nature 2000. Radionica je jedna u nizu treninga u sklopu projekta „Uspostavljanje Natura 2000“ u Crnoj Gori i podržana od strane Evropske komisije.

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore gospodin Nikola Medenica izjavio je da je Natura 2000 zahtevan proces koji ima niz koraka, koji će institucije u Crnoj Gori morati da nastave i nakon projekta na putu EU integracija. Istakao je da je važno koristiti projekat i obuke koje se organizuju u sklopu projekta kao vrednu i neponovljivu mogućnost izgradnje kapaciteta od eksperata koji su već prošli navedene korake. Tema biogeografskog seminara je posebno važna u smislu sagledavanja šireg konteksta predloga područja shodno Direktivi o staništima da bi se već sada u fazi inventarizacije prostora shvatilo koji kriterijumi i način igra ulogu u kasnijoj evaluaciji predloga i na koja pitanja Evropskog tematskog centra treba imati odgovore, dodao je gospodin Medenica.

Natura 2000 mreža temelji se na Habitat Direktivi (Direktiva o staništima) i Ptičjoj direktivi, koje čine temelj evropske politike očuvanja prirode. Pomenuta dva propisa zajedno postavljaju ambiciozni visoki standard očuvanja prirode za sve države članice EU i one koje teže da to postanu. Pomenute direktive integrisane u pravni sistem Crne Gore kroz nedavno usvojeni Zakon o zaštiti prirode.

Kao jedan od preduslova za uspešnu realizaciju projekta, Crna Gora već ima dobru osnovu, budući da su u prethodnom periodu sprovedeni brojni projekti koji su značajno doprineli uspostavljanju Natura 2000 mreže. Rezultat toga je da je u Crnoj Gori skoro 13 odsto teritorije već pod zaštitom, čime je premašen postavljeni cilj iz strateških dokumenata da 10 odsto kopnene teritorije bude pod nacionalnom zaštitom. Danas, Crna Gora ima 5 nacionalnih parkova, regionalni park, nekoliko područja koja su pod međunarodnom zaštitom. Ovim projektom će se nastaviti i intenzivirati dosadašnji terenski rad i istraživanja.

izvor: epa.org.me

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti