Crna Gora i Kina sarađuju u oblasti zaštite životne sredine

Foto: epa.org.me

Direktor Agencije zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore Nikola Medenica i generalni direktor Pekinškog opštinskog biroa za zaštitu životne sredine Fang Li potpisali su Memorandum o razumevanju i saradnji između Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i Pekinškog opštinskog biroa za zaštitu životne sredine, o bilateralnoj saradnji na projektima.

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji uspostavlja se adekvatan pravni okvir u jačanju različitih oblika aktivnosti, koje su definisane kao prioritetne. U prvom redu, odnosi se na podršku i saradnju u oblastima koje se odnose na održivi razvoj; praćenje kvaliteta vazduha, prevenciju i kontrolu zagađenja; prevenciju i kontrola zagađenja zemljišta; monitoring voda, sprečavanje i kontrola zagađenja; sprovođenje ekoloških propisa; sprovođenje međunarodnih ugovora.

Potpisivanjem memoranduma, obe strane su se složile oko podsticanja bliske saradnje za uspostavljanjem mehanizama konsultacija, studijskih poseta, kao i za održavanje konsultativnih sesija i posebnih programa razmene.

Nakon potpisivanja memoranduma predstavnici Pekinškog opštinskog biroa za zaštitu životne sredine posetili su Agenciju za zaštitu prirode i životne sredine, gde su od strane direktora agencije i njegovih saradnika upoznati sa nadležnostima Agencije i njenim kadrovskim kapacitetima. Ovom prilkom, Fang Li je učesnike sastanka upoznao sa aktuelnim ekološkim problemima u njegovoj zemlji, koji se u prvom redu odnose na zagađenje vazduha, uticajem na zdravlje, ekološkim merama i standardima koji se primjenjuju u NR Kini. Gospodin Li je uputio poziv Agenciji da njeni predstavnici, a polazeći od uspostavljene saradnje, posete Peking u cilju razmene iskustava i budućih zajedničkih projekata.

izvor: epa.org.me

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti