Crna Gora će zabraniti upotrebu jednokratnih plastičnih proizvoda

Direktiva EU 2019/904 Evropskog parlamenta i Veća od 5. juna ove godine o smanjivanju uticaja određenih plastičnih proizvoda na životnu sredinu biće prenesena u pravni sistem Crne Gore, potvrđeno je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Foto: Pixabay

Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma podsećaju da Direktiva pored zabrane tačno utvrđenih plastičnih proizvoda sadrži i druga ograničenja, uključujući mere za postizanje ambicioznog i trajnog smanjenja potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu.

U sadržaju dokumenta se precizira zabrana upotrebe plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu, a njene će odredbe biti unete u pravni sistem novim Zakonom o upravljanju otadom i relevantnim podzakonskim aktima (koji će biti planirani i doneseni na osnovu novog zakona).

Kako se navodi, ciljevi ove Direktive su sprečavanje i smanjenje uticaja određenih proizvoda od plastike na životnu sredinu, posebno na vodenu sredinu i na ljudsko zdravlje, kao i promovisanje prelaska u kružnu ekonomiju sa inovativnim i održivim poslovnim modelima, proizvodima i materijalima, čime se doprinosi efikasnom funkcionisanju unutrašnjeg tržišta.

Plastični predmeti za jednokratnu upotrebu, kako navode iz Ministarstva, uključuju čitav niz uobičajenih potrošačkih proizvoda koji se brzo troše i odbacuju nakon što se jednom upotrebe u svrhu za koju su namenjeni, retko se recikliraju i često bivaju odbačeni u životnu sredinu kao otpad.

Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma su precizirali da će deo B Priloga Direktive, koji sadrži listu proizvoda koji se zabranjuju za stavljanje na tržište, biti prenesen u kompletu, a biće određen i datum stupanja zabrane na snagu.

Direktivom je predviđeno da države članice primenjuju odredbe o zabrani određenih plastičnih proizvoda od 3. jula 2021.

Foto-ilustracija: Pixabay

Države članice Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma najavljuju kakav će biti odnos prema plastičnim proizvodima Evropska direktiva biće prenesena u Zakon o upravljanju otpadom Iz MORiT-a podsećaju da Direktiva pored zabrane tačno uvrđenih plastičnih proizvoda sadrži i druga ograničenja, uključujući mere za postizanje ambicioznog i trajnog smanjenja potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu zabranjuju stavljanje na tržište plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu navedenih u dijelu B Priloga i proizvoda od oksorazgradive plastike.

Kako se navodi, to će obuhvatiti štapiće za uši, osim ako su obuhvaćeni područjem primene Direktive Vieća 90/385/EEZ ili Direktive Vijeća 93/42/EEZ o medicinskim proizvodima.

Takođe, obuhvaćeni su pribor za jelo (plastične čaše, viljuške, noževi, kašike, štapići za jelo); tanjiri; slamke, osim ako su obuhvaćene područjem primene Direktive 90/385/EEZ ili Direktive 93/42/EEZ.

Zatim štapići za mešanje napitaka; štapići namenjeni pričvršćivanju na balone i pridržavanju, osim balona za industrijske ili druge profesionalne namene i upotrebe koji se ne dele potrošačima, uključujući mehanizme takvih štapića; posude za hranu izrađene od ekspandiranog polistirena, tj. posude kao što su kutije, s poklopcem ili bez njega, koje se upotrebljavaju za držanje hrane; posude za napitke izrađene od ekspandiranog polistirena, uključujući njihove čepove i poklopce; i čaše za napitke izrađene od ekspandiranog polistirena, uključujući njihove čepove i poklopce.

Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma podsećaju da Direktiva sadrži i druga ograničenja uključujući mere za postizanje ambicioznog i trajnog smanjenja potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti