Cirkularna ekonomija donosi razvoj privrede i nova radna mesta

Foto-ilustracija: Pixabay

Udruženje industrije otpada Srbije „Hrabri čistač“, članica evropske organizacije privatne industrije otpada FEAD u saradnji sa Grupom za analizu i kreiranje javnih politika, uz podršku PKS i kompanije „Veolia“ organizovalo je tribinu Mapiranje cirkularne ekonomije u Srbiji kao deo više od 60 događaja u okviru svetske „Nedelje cirkularne ekonomije“ pokrenute od Circular Economy Club iz Londona koji okuplja preko 2600 profesionalaca i organizacija iz ove oblasti.

Govornici na tribini bili su generalna sekretarka „Hrabrog čistača“ Sandra Kamberović, direktor Centra za cirkularnu ekonomiju PKS Siniša Mitrović, predstavnica kompanije „Veolia“ Sonja Milovanović, visoki komesar za Srbiju Svetskog investicionog foruma biznis Anđela (WBAF) Jelena Plavanski, stručnjak za zelene javne nabavke Nataša Gligorijević i Žaklina Živković iz Grupe za analizu i kreiranje javnih politika.

Svesni smo da cirkularna ekonomija može obezbediti razvoj privrede i novih radnih mesta, ali je neophodno pod hitno početi sa impelementacijom propisa i rešiti prethodna pitanja poput, primarne selekcije otpada, poštovanje strategija i propisanih rokova, produžene odgovornosti proizvođača i privatnih investicija, istakla je između ostalog Sandra Kamberović.

Siniša Mitrović iz Privredne komore Srbije istakao je važnost uključivanja industrije i civilnog sektora u razvoj strateškog okvira za cirkularnu ekonomiju, u saradnji sa donosiocima odluka. Ključno je dati podršku administraciji u kreiranju pregovaračke platforme za Poglavlje 27 i u razvoju budućeg Zelenog fonda, naglasio je Mitrović i najavio osnivanje Akademije cirkularne ekonomije koja će podići kapacitete za rešavanje ovih pitanja.

Predstavnica kompanije „Veolia“ Sonja Milovanović predstavila je rad svoje kompanije kao uspešnog primera poslovanja prema načelima cirkularne ekonomije: Primenom ovih načela shvatili smo da se ne bavimo samo društveno odgovornim poslovanjem, već smo i kroz uštede došli do profita, rekla je Milovanović.

Rečenicom da su ekoinovacije „hardver i softver cirkularne ekonomije“, započela je svoje izlaganje Jelena Plavanski iz Privredne komore Srbije. Pojašnjavajući ovaj stav, istakla je koliko su nove tehnologije i tehnike, kao i veštine i novi biznis modeli važni za razvoj ove oblasti. Predstavila je finansijske modele koji su dostupni za podsticanje razvoja ekoinovacija i ekodizajna poput Horizon 2020, COSME, Evropski fond za inovacije i tako dalje.

Nataša Gligorijević, predstavljajući Inicijativu za zelene javne nabavke u Srbiji, istakla je da su zelene javne nabavke u Evropskoj uniji prepoznate kao jedan od najvažnijih instrumenata za implementaciju koncepta cirkularne ekonomije. Smatram da je sad pravi trenutak za Srbiju da se uz Strategiju cirkularne ekonomije paralelno pristupi izradi Nacionalnog akcionog plana za zelene javne nabavke, istakla je Gligorijević.

Ključni akter u razvoju cirkularne ekonomije jesu mala i srednja preduzeća, i da bi se cirkularna ekonomija razvijala neophodno je stvoriti preduslove da se ova, lokalna ekonomija razvija, rekla je Žaklina Živković iz Grupe za analizu i kreiranje javnih politika. Živković se osvrnula i na socijalni aspekt i aspekt rodne ravnopravnosti cirkularne ekonomije: “Empirijski dokazi pokazuju veći procenat nezaposlenih žena inženjera i veoma visok procenat žena inženjera koje napuštaju profesiju, visoku rodnu homogenost na položajima odlučivanja kao i nizak stepen sindikalizacije.”

Nakon izlaganja usledila je konstruktivna rasprava, a zaključci konferencije sa prezentacijama biće uskoro objavljeni na sajtu Udruženja „Hrabri čistač“.

izvor: pks.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti