Čajetina dobila Lokalni energetski plan kroz projekat „Alterenergy“

energetska efikasnost energetska-efikasnost.me

Opština Čajetina je kroz projekat „Alterenergy“ koji se sprovodi u 9 opština u Srbiji (Bač, Bela Palanka, Bela Crkva, Beočin, Boljevac, Koceljeva, Sečanj, Čajetina, Čoka) dobila Lokalni energetski plan za period od 2015. do 2018. godine. Cilj ovog plana je poboljšanje energetske efikasnosti u opštini Čajetina kroz smanjenje potrošnje električne energije, čime će se smanjiti i emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Pomoćnik predsednika opštine Čajetina gospođa Bojana Božanić izjavila je da je u opštini Čajetina većina objekata rekonstruisana čime je postignuta znatna ušteda električne energije, odnosno povećana njihova energetska efikasnost.

Opština Čajetina je već imala Lokalni energetski plan za period od 2011. do 2014. godine, a osim ove opštine Lokalni energetski plan dobile su i opštine Bač, Čoka i Bela Palanka.

Projekat „Alterenergy“ (Energy sustainability for Adriatic small communities) ima za cilj promovisanje energetske efikasnosti u opštinama koje spadaju u manje razvijene, odnosno da se u malim opštinama jadranskog regiona razvije model održivog upravljanja energetskim resursima koji uključuje državne organe, lokalne samouprave, ali i građane, a koji bi se zatim mogao primeniti na sve lokalne samouprave.

Ovaj projekat prekogranične saradnje osim zemalja koje izlaze na Jadransko more (Italija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Grčka, Hrvatska, Crne Gora, Slovenija) obuhvata delom i Srbiju, a realizovaće se u tri faze.

U prvoj fazi u odabranim lokalnim samoupravama će se planirati i implementirati mere koje će omogućiti uštedu energije, unapređenje energetske efikasnosti, kao i mogućnosti iskorišćenja obnovljivih izvora energije. Druga faza obuhvata energetsku procenu za izradu Održivog energetskog akcionog plana (Sustainable Energy Action Plan-SEAP), dok će u trećoj fazi nekoliko odabranih opština dobiti Integrisani održivi energetski plan.

Vrednost projekta iznosi oko 12,5 miliona evra, a predstavlja prvi projekat koji je finansiran u okviru prekogranične saradnje kooperativnog programa IPA-Adriatic. Sa njegovom realizacijom započelo se 2011. godine u septembru, a planirano je da traje do avgusta 2015. godine.

Sandra Jovićević

foto: energetska-efikasnost.me

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti