BiH pred novim sankcijama Energetske zajednice?

Foto-ilustracija: Pixabay

Kako piše Capital.ba Bosni i Hercegovini prete nove sankcije Energetske zajednice Evropske unije, potvrdila je portparolka Energetske zajednice Barbora Pojner.

Ona je pojasnila je da će se 6. novembra održati saslušanje pred Savetodavnim odborom Energetske zajednice, a na koje su pozvani predstavnici BiH.

Naime, Energetska zajednica sa sedištem u Beču pokrenula je postupak protiv BiH zbog, kako je navela, izdate državne garancije koja je odobrena u korist Kineske izvozno-uvozne banke za kredit JP “Elektroprivreda BiH” za projekat izgradnje Bloka 7 Termoelektrane Tuzla.

Pojnerova je pojasnila da prema pravilima Energetske zajednice ovaj spor može rezultirati suspenzijom određenih prava BiH koja proizlaze iz primene Ugovora o osnivanju Energetske zajednice.

“Odlukom se može ograničiti pravo glasa koje ima BiH, pa sve do isključenje sa sastanaka ili mehanizama predviđenih Ugovorom“, istakla je Pojnerova.

Dodala je da je saslušanje Savetodavnog odbora normalan korak u postupku rešavanja sporova Energetske zajednice.

“Pre nego što Ministarsko veće donese odluku o nekom slučaju, Savetodavni odbor traži mišljenje o obrazloženom zahtevu Sekretarijata. Pre nego što da mišljenje, Savetodavni odbor sprovodi javnu raspravu. Ovaj slučaj je pod članom 91, što znači da nakon što Veće ministara donese odluku, stranci se obično daje rok do kojeg se mora otkloniti utvrđeno kršenje odredbi Energetske zajednice“, istakla je Pojnerova.

Ona kaže da u slučaju da stranka ne otkloni utvrđeno kršenje pravila koje je utvrdilo Ministarsko veće, biće zatraženo postupanje prema članu 92. Ugovora o osnivanju Energetske zajednice EU.

Inače, “Elektroprivreda BiH” raspisala je tender za nabavku usluga pravnog zastupanja pred Energetskom zajednicom. Ugovor će se, kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, zaključiti do okončanja postupka zastupanja pred Energetskom zajednicom ili do isteka ugovorenih sredstava. Poziv je za zainteresovane ponuđače otvoren do 2. novembra ove godine.

Veće za državnu pomoć BiH odobrilo je državnu pomoć korisniku JP “Elektroprivreda BiH” u obliku garancije za kreditno zaduženje u iznosu od 614 miliona evra u svrhu izgradnje Bloka 7 TE Tuzla. Za Energetsku zajednicu ovo ne predstavlja državnu pomoć i odstupa od pravila Energetske zajednice o konkurenciji te predstavlja kršenje odredaba Ugovora o uspostavi Energetske zajednice. 

Izvor: Capital.ba

 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti