Akcija „Kabasto u narandžasto“ u Užicu

Foto: Grad Užice

Užičani imaju priliku da od 26. do 29. novembra odlože svoj kabasti otpad u namenske kontejnere, koji će biti raspoređeni na 20 lokacija na teritoriji svih gradskih mesnih zajednica. To je ujedno i zvaničan početak novog načina upravljanja kabastim otpadom koji je uspostavljen u okviru BWL projekta, navodi se u saopštenju Grada.

Podsetivši da Grad Užice ulaže velike napore kako bi se poboljšao nivo komunalnih usluga, gradonačelnica Užica Jelena Raković Radivojević istakla je da će se raditi na nabavci nedostajuće komunalne opreme i vozila, ali i upošljavanju većeg broja radnika. Takođe, kao posebno značajnu navela je podršku resornog Ministarstva zaštite životne sredine ali i međunarodnih fondova. Ona je Užičane pozvala da se uključe u realizaciju ovog projekta i tako daju svoj doprinos.

“Bez učešća svakog pojedinca ovaj projekat sigurno neće biti uspešno realizovan. Zato, sigurna sam da će građani Užica prepoznati značaj pravilnog upravljanja kabastim otpadom, zarad očuvanja životne sredine čistijeg i lepšeg Užica u budućnosti. Pozivam Užičane da kabasti otpad odlažu u kontejnere koji će ovog vikenda biti postavljeni na lokacijama širom grada i da to čine svakog poslednjeg vikenda u mesecu. Slažemo se da nam je zdrava životna sredina na prvom mestu, a ovo je prilika da svi zajedno pokažemo da je zaista tako”, rekla je Raković Radivojević.

Momir Milovanović direktor RCUO Duboko istakao je da su ovo najbolji primeri kako se međusobnom saradnjom dolazi do dobrih rezultata

“Za nas je ovaj projekat veoma važan jer kabasti otpad više neće dolaziti pomešan sa komunalnim otpadom, što će pre svega uticati na manje opterećenje tela deponije. Taj otpad će biti tretiran u drobilici a usitnjeni materijal će se usmeravati u dalje tokove i to: ekonomski isplativi deo otpada će se plasirati na tržište sekundardnih sirovina (metal, drvo, plastika…), onaj deo koji nema tržišnu vrednost, ali ima energetski potencijal (drvo lošeg kvaliteta, tekstil, guma…) biće usmeren ka proizvodnji alternativnih goriva za cementnu industriju, dok će sav ostatak, koji nema ni tržišnu ni energetsku vrednost biti deponovan, pri čemu će zauzimati značajno manji prostor usled smanjene zapremine i gabarita”, istakao je Milovanović.

Stari nameštaj, žičana jezgra/dušeci, pokućstvo, bela tehnika, tepisi zamenjena stolarija, tehnička oprema, auto gume i auto-plastika, gabaritna ambalaža i sve drugo što nije komunalni otpad, a glomazno je svrstava se u kabasti otpad i može se odlagati u narandžaste kontejnere. Ukoliko iz bilo kog razloga,  dinamika postavljanja kontejnera ne odgovara nečijim potrebama, kabasti otpad se može dovesti i lično na lokaciju Reciklažnog dvorišta na deponiji Duboko , bez nadoknade, svakog radnog dana u intervalu od 07:00-14:00. Ko se opredeli za ovu opciju, očekivanje je da svoj otpad sam istovari i razvrsta na lokaciji u, za tu namenu, postavljenim boksevima.

Informacije o terminima odvoza i lokacijama za odlaganje kabastog otpada mogu se dobiti na besplatnom broju JKP “Bioktoš”: 0800-031-030, dok se informacije o dopremi i načinu odlaganja otpada u Reciklažno dvorište, mogu dobiti na besplatnom broju JKP “Duboko”: 0800-031-032.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti