3,6 miliona EUR iz predpristupnih fondova za projekte Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina

report.az

Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine objavile su treći poziv za dostavlјanje predloga projekata u okviru Prekograničnog programa Srbija – Bosna i Hercegovina. Poziv će biti otvoren do 20. jula 2015. godine.

Sredstva u iznosu 3,6 miliona evra za bolju zaštitu od poplava u Srbiji i Bosni i Hercegovini su bespovratna, pri čemu korisnici obezbeđuju minimum 15 odsto ukupnog budžeta za predloženi projekat.Predviđeni budžeti projekata se moraju kretati od tri stotine do šest stotina hiljada evra, a predviđena realizacija od šest do dvadeset četiri meseca. Aplikanti moraju biti registrovani kao pravna lica i biti neprofitnog karaktera.

Specifičnost ovog poziva je održavanje visokog kvaliteta životne sredine programskog područja kao privrednog resursa, kroz saradnju na zajedničkim inicijativama za zaštitu životne sredine i eksploataciju, čime se Srbiji i Bosni i Hercegovini pomaže u prevenciji poplava, obnovi i reagovanju u slučaju prirodnih nepogoda. U okviru ovog cilja, kao jedno od horizontalnih pitanja na koje bi projekti trebalo da odgovore, identifikovana ja zaštita prirode i životne sredine, očuvanje biodiverziteta i sprovođenje mera protiv klimatskih promena.

Moguće aktivnosti obuhvataju zajedničke aktivnosti u smislu rekonstrukcije saobraćajne infrastrukture pogođene poplavama,postojećih sistema za prevenciju poplava i pratećih objekata, oštećenih sistema vodosnadbevanja, sistema za odvođenje otpadnih voda, sistema upravljanja čvrstim otpadom i pratećih objekata, intervencije manjeg obima u smislu otklanjanja štete prouzrokovane poplavama, prekogranična saradnja između organizacija uključenih u zaštitu životne sredine i upravljanje zaštićenim područjima, zajedničko upravljanje i zajedničko očuvanje vodnih resursa i unapređenje kvaliteta voda, identifikacija i čišćenje „divljih deponija“ i razvoj preventivnih mera, uspostavljanje i unapređenje sistema zaštite od poplava u preko graničnom području.

Svi neophodni dokumenti (Uputstva za aplikante, Aplikacioni formular sa aneksima kao i ostali relevantni dokumenti) se mogu preuzeti na programskom web-sajtu.

JMP

foto: report.az

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti