125 miliona dinara za rekonstrukciju fontane i trga u Subotici

Radovi na rekonstrukciji Trga i izgradnji nove parterne fontane u Subotici su započeli ove nedelje demontažom i rušenjem Zelene fontane, jednog od simbola grada, koja će nakon tri i po decenije otići u istoriju.

Foto: Subotica.com

Izgrađena 1985. godine po projektu Svetislava Ličine, Zelena fontana bila je jedno od omiljenih mesta Subotičana, koji su se kraj nje sastajali, nalazili spas od letnjih žega, te beležili najznačajnije trenutke odrastanja, maturiranja i venčavanja. Međutim, 2011. godine, tadašnja Direkcija za izgradnju Grada naložila je obustavu rada jer je, zbog lošeg stanja cevi koje se nalaze ispod dna fontane, oticala velika količina vode. Od tada je Zelena fontana bila prekrivena daskama, a u njenoj neposrednoj blizini postavljeni su i znakovi sa natpisom „zabranjen pristup“.

Tokom godina koje su usledile bilo je nekoliko planova njene obnove, sve do prošle godine kada je sačinjena projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju Trga i izgradnju nove parterne fontane.

Projekat predviđa izgradnju u tri faze, koje će se izvoditi istovremeno, a rekonstrukcijom je obuhvatićena površina od oko 3.300 metara kvadratnih, koja će se sastojati iz tri celine – parterne fontane, tri bazena sa mirnom vodom i zelenog dela sa žardinjerama i klupama.

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, ugovor vredan nešto više od 123 miliona dinara zaključen je sa grupom izvođača koju čine „Alex engineering & construction“ iz Beograda, Samostalna građevinska radnja razvoj „Marković“ iz Krupnja i „ADC energo koncept“ iz Novog Sada, a koji na raspolaganju imaju 180 kalendarskih dana za završetak radova, od trenutka uvođenja u posao.

Foto: Subotica.com

Istovremeno s ovom, raspisana je i javna nabavka za usluge izrade plana preventivnih mera i usluge koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu, koja je okončana zaključivanjem ugovora sa firmom „Kopering“ iz Petrovaradina u vrednosti od 232 hiljade dinara. Takođe je raspisana i javna nabavka za građevinski, mašinski i elektro nadzor koja je najpre obustavljena zbog toga što, kako se navodi u obrazloženju Komisije, izvođač „Support projekt doo Subotica“ sa podizvođačem „Preduzeće za projektovanje i izvođenje elektro radova Elektron-inženjeting doo“ nije dostavio potvrde o realizaciji prethodno zaključenih ugovora, te je ova ponuda ocenjena kao neprihvatljiva. Nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, pokrenut je pregovarački postupak sa istim izvođačem, koji je u međuvremenu dostavio navedene potvrde, te je zaključen ugovor u vrednosti od 2,4 miliona dinara.

Tako će rekonstrukcija Trga i izgradnja parterne fontane Subotičane ukupno koštati nešto više od 125 miliona dinara. Svi iznosi u tekstu su izraženi bez poreza.

Idejno rešenje

Izvor: Subotica.com

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti