Novi Bečej – dodela 1.400 hektara zemljišta u zakup

  0
  Foto-ilustracija: Unsplash (Henry Be)

  Javni oglas za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u drugom krugu u opštini Novi Bečej raspisan je 13. aprila 2021. godine.

  Ukupna površina koja se nudi u zakup iznosi 1.390,7524 hektara. Period zakupa je 15 godina, a zemljište koje je predmet javnog nadmetanja nalazi se u katastarskim opštinama Bočar, Kumane, Novi Bečej i Novo Miloševo.

  Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu se na brz i jednostavan način prijaviti na javno nadmetanje elektronskim putem, koristeći web aplikaciju Digitalno javno nadmetanje.

  Aplikaciji mogu pristupiti preko računara ili mobilnog uređaja, a jedini uslov koji moraju da ispune za učešće u nadmetanjima u drugom krugu je registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu tri godine.

  Rok za prijavu je 21.04.2021. do 14 časova. Otvaranje ponuda, odnosno kreiranje rang liste zakazano je za 29.04.2021. u 12 časova.

  Na Geoportalu Uprave u svakom trenutku moguće je pronaći podatke o parcelama koje su predmet javnog oglasa, njihov tačan položaj i geografski prikaz na satelitskim podlogama.

  Izvor: Uprava za poljoprovredno zemljište