Foto-konkurs za najbolje tematizovanje problema plastičnog otpada

  0
  Foto: Bazelska konvencija

  Zagađenje životne sredine plastičnim otpadom jedan je od najvećih globalnih izazova. Kako bi se podigla svest javnosti o ovoj izuzetno važnoj temi raspisan je foto-konkurs kojim se traži fotografija koja na najbolji način tematizuje problem plastičnog otpada i podstiče na razmišljanje o mogućim rešenjima, dosadašnjem napretku, kao i izazovima i mogućnostima za dalje delovanje.

  Konkurs je raspisalo Partnerstvo o plastičnom otpadu koje je osnovano u maju 2019. godine na poslednjoj Konferenciji stranaka Bazelske konvencije. Svrha Partnerstva je podsticanje poslovnog sektora, vlade, akademske zajednice i civilnog društva na poboljšanje i promociju za životnu sredinu prihvatljivog upravljanja plastičnim otpadom na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, kao i prevenirati i smanjiti nastajanje takvog otpada.

  Pobedničke fotografije biće izložene na sledećoj Trostrukoj konferenciji stranaka Stokholmske, Bazelske i Roterdamske konvencije, koja se održava u Ženevi, u Švajcarskoj, u julu 2021. godine. Sve pristigle fotografije ocenjivaće međunarodna komisija, uključujući i fotografkinju Nacionalne geografije, Saru Hilton.

  Više detalja o konkursu možete naći na linku.

  Izvor: Ministarstvo zaštite okoline i energetike Hrvatske