BOSCH kotlovi – efikasnost pri sagorevanju čvrstih goriva

bosh-peletBOSCH kotlovi na čvrsta goriva izbor su velikog broja kupaca i to zahvaljujući mogućnosti korišćenja kako tradicionalnih goriva, poput uglja i drveta, tako i modernih goriva poput peleta, briketa i biootpada. Uz kvalitetnu konstrukciju i lep dizajn, Bosch kotlove na čvrsta goriva karakteriše dug radni vek uz jednostavno održavanje i ono što je najvažnije – visok stepen efikasnosti, koji garantuje manju potrošnju goriva u odnosu na konvencionalne kotlove.

Osnovne prednosti BOSCH kotlova na čvrsta goriva:
– visok stepen korisnosti i velika ušteda na gorivu zahvaljujući savremenoj konstrukciji sa tri promaje (Solid 2000 B);
– besplatna dodatna oprema u kojoj su regulator promaje, ekscentrične flanšne, slavina za dopunu i pribor za čišćenje i održavanje;
– kvalitetno sagorevanje na kosoj pokretnoj rešetki, uz ujednačen kapacitet grejanja u toku rada uređaja, sa podesivim primarnim, sekundarnim i tercijarnim vazduhom;
– jednostavno loženje, jednostavno dodavanje goriva i podešavanje i čišćenje;
– lak pristup svim površinama unutar kotla;
– izuzetan dizajn i kompaktne dimenzije;
– pouzdan servis.

Prednost grejanja na pelete

Grejanje na pelete predstavlja najkomfornije grejanje na čvrsto gorivo zbog toga što termostat obezbeđuje tačno zadatu temperaturu u prostoriji, a dopuna goriva u silos se vrši jednom u nekoliko dana.

Na gorionike PELET BRENN se može povezati sobni termostat, čime se obezbeđuje željena temperatura u sobama. Na taj način se sprečava pregrejavanje prostorija što je čest problem kod standardnih kotlova na čvrsto gorivo, a time se značajno smanjuje i nepotrebno rasipanje energije i štedi gorivo.
Osim za grejanje, u slučaju ugradnje dodatne regulacije PELET KOTLOVI se mogu koristiti i za pripremu tople vode, a mogu se povezati i na solarne sisteme. Na taj način se dodatno koriste benefiti grejanja na pelete i povećava komfor sistema grejanja.

Preporuka je da se koristi kvalitetan pelet, izrađen od drveta, koji garantuje ravnomeran i stabilan rad, i najmanju potrošnju goriva u kilogramima.

Set za grejanje na pelet čine:
1. Kotao na čvrsto gorivo BOSCH SOLID 2000 B;
2. Gorionik PELET BRENN sa pužnim mehanizmom i integrisanom automatikom;
3. Silos za pelete zapremine 195 litara;
4. Vrata za ugradnju gorionika.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti