Konkurs za dodelu strateških grantova 2022

  0
  Foto: Promo

  Raspisan je prvi konkurs za dodelu strateških grantova u okviru projekta Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine, prirode i klime – Bezbedna priroda i klima.

  Ako se bavite pitanjima zaštite životne sredine i klimatskih promena i registrovani ste kao udruženje građana/organizacija civilnog društva u Republici Srbiji, ispunjavate uslove da se prijavite za Program strateškog granta u visini od maksimum 18.000 evra.

  Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine, prirode i klime – Bezbedna priroda i klima je projekat WWF koji ima za cilj da se formira mreža organizacija civilnog društva u Srbiji, koja će sprovoditi održive ideje iz oblasti zaštite životne sredine i klime, a ujedno će i ojačati kapacitete kako bi zajedno kreirali politike iz ove oblasti.

  Projekat je podržala Evropska unija kroz Program podrške civilnom društvu.

  Program podrške Organizacijama civilnog društva (OCD) podrazumeva:

  – finansijsku podršku za sprovođenje projekta iz oblasti zaštite životne sredine u maksimalnom iznosu od 18.000 evra po projektu

  – jačanje finansijskih, programskih i operativnih kapaciteta

  – tematsko umrežavanje OCD, institucija i domaćih i međunarodnih organizacija

  Prijavite se ukoliko imate projektni predlog koji doprinosi sledećim ciljevima:

  Cilj 1: Poboljšanje kapaciteta predstavnika organizacija civilnog društva za praćenje lokalnih i nacionalnih politika i propisa u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena.

  Cilj 2: Istraživanje i analiza nedostataka u upravljanju politikama i regulatornim okvirima koji se odnose na zaštitu životne sredine i ublažavanje klimatskih promena.

  Cilj 3: Zalaganje za ispravne i efikasne lokalne i nacionalne politike zaštite životne sredine i klimatskih promena.

  Cilj 4: Promovisanje dijaloga i aktivnog angažovanja građana kao preduslov za postavljanje efikasnih reformi i politika iz oblasti životne sredine za pristupanje EU.

  Cilj 5: Podizanje svesti o važnosti uspostavljanja ispravnih i efikasnih politika zaštite životne sredine i klimatskih promena koje omogućavaju razvoj održivog ekosistema u Republici Srbiji.

  Ko može da se prijavi?

  Poziv je namenjen Organizacijama civilnog društva koje su registrovane u Srbiji, a bave se temama zaštite životne sredine i klimatskih promena.

  Kako se prijaviti?

  Podnošenje predloga projekata se vrši isključivo elektronskim putem, slanjem tražene dokumentacije na email adresu: grantovis@wwfadria.org

  Svu potrebnu dokumentaciju pronaći ćete na ovom linku, kao i detaljno Uputstvo za podnošenje prijave.

  Konkurs za podnošenje koncepta projekta je STALNO OTVOREN do 22. septembra 2022. godine, do 15 časova.

  Povratna informacija o statusu prijave

  WWF će obavestiti podnosioca koncepta projekta o statusu prijave u roku od 30 dana od dana prispeća prijave.

  Želite da čujete više o pozivu?

  WWF će realizovati info sesiju za sve zainteresovane putem ZOOM platforme, 2. septembra u 12 časova, u vezi dodatnih informacija o Programu dodele strateških grantova. Za učešće na sastanku i detaljnija uputstva pišite na grantovis@wwfadria.org.

  Izvor: WWF