Javni poziv za dodelu sredstava podsticaja za direktne investicije

  0
  Ilustracija: Pixabay

  Na osnovu odredbe člana 18. stav 2. Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS”, br. 110/2016), Ministarstvo privrede Republike Srbije oglašava

  JAVNI POZIV

  za dodelu sredstava podsticaja za direktne investicije

  Privrednim društvima koja realizuju investicione projekte u proizvodnom sektoru ili u sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.

  Sredstva se ne mogu dodeliti za investicione projekte u sektoru saobraćaja, razvoja softvera, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje (izgradnja pomorskih trgovačkih plovila na sopstveni pogon – najmanje 100 bruto registrovanih tona), aerodroma, komunalnom sektoru i sektoru energetike, širokopojasne mreže, kao ni privrednim društvima u teškoćama u smislu propisa o kontroli državne pomoći.

  Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se i:

  1) privredni subjekti koji imaju dospele, a neizmirene obaveze prema Republici Srbiji;

  2) privredni subjekti kod kojih je broj zaposlenih smanjen za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja prijave za dodelu sredstava;

  3) privredni subjekti u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu, osim ako pre podnošenja prijave ne pribave prethodnu saglasnost Vlade;

  4) privredni subjekt koji je u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći;

  5) privredni subjekt kome je bio raskinut ugovor o dodeli podsticajnih sredstava.

  Sredstva se mogu dodeliti za:

  investicione projekte u proizvodnom sektoru:

  – kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 100.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 10 novih zaposlenih na neodređeno vreme u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u devastirana područja;

  – kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 200.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 20 novih zaposlenih na neodređeno vreme u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u četvrtu grupu;

  – kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 300.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 30 novih zaposlenih na neodređeno vreme u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u treću grupu;

  – kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 400.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 40 novih zaposlenih na neodređeno vreme u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u drugu grupu;

  – kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 500.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 50 novih zaposlenih na neodređeno vreme u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u prvu grupu;

  investicione projekte u sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine čija je minimalna vrednost 150.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 15 novih zaposlenih na neodređeno vreme;

  investicione projekte u sektoru poljoprivrede i ribarstva čija je minimalna vrednost 2.000.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 25 novih zaposlenih.
  Ukupan iznos sredstava koja mogu biti dodeljena određuje se u zavisnosti od ispunjenja sledećih kriterijuma:

  – reference investitora (prepoznatljivost na tržištu, reference klijenata, dosadašnja iskustva i uspešnost u realizaciji investicionih projekata i sl.);

  – procenat nezaposlenih lica čije kvalifikacije odgovaraju delatnosti investitora, odnosno korisnika sredstava u ukupnom broju lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj se ulaže;

  – broj, odnosno procenat visoko kvalifikovanih lica koji se zapošljavaju realizacijom investicionog projekta;

  – visina i vrsta investicije (greenfield ili brownfield investicije), odnosno stepen angažovanja građevinske industrije u realizaciji investicionog projekta;

  – tehnološki nivo delatnosti koja je predmet ulaganja, u skladu sa klasifikacijom Evrostata;

  – prethodna saradnja sa dobavljačima i planirani udeo domaćih dobavljača;

  – efekti investicije na zaposlene (obuke zaposlenih i prosečna visina zarada);

  – prethodni i planirani obim međunarodnog i ukupnog prometa (pre i nakon investicionog projekta);

  – finansijsko-tržišna ocena investicionog projekta (izvori finansiranja, likvidnost, profitabilnost, održivost i period povraćaja investicije i dr.).

  Sredstva u visini 420.000.000,00 dinara za realizaciju ovog javnog poziva obezbeđena su u finansijskom planu Razvojne agencije Srbije.

  Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

  Tekst uredbe, lista lokalnih samouprava i obrazac prijave mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva privrede Republike Srbije (www.privreda.gov.rs) i Razvojne agencije Srbije (www.ras.gov.rs).

  Prijavu za dodelu sredstava podsticaja kao i propratnu dokumentaciju slati putem pošte na adresu Razvojne agencije Srbije, Kneza Miloša 12, 11000 Beograd.

  Za detaljna uputstva i dodatne informacije možete se obratiti na e-mail adresu: investicije@ras.gov.rs

  Ministarstvo privrede Republike Srbije
  Kneza Miloša 20, 11000 Beograd
  Telefon: 011/3642-787; Faks: 011/3642-787