Učešće OCD u izradi 6. Nacionalnog izveštaja Кonvencije o zaštiti biološke raznovrsnosti

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

U Beogradu je prošlog petka održana radionica Učešće organizacija civilnog društva u izradi 6. Nacionalnog izveštaja Кonvencije o zaštiti biološke raznovrsnosti u organizaciji WWF Adria.

Predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine i Agencije za zaštitu životne sredine upoznali su predstavnike civilnog društva sa revidiranom Strategijom očuvanja prirode i principima pripreme indikatora biodiverziteta za potrebe 6. Nacionalnog izveštaja.

U radnom delu sastanka učesnici su definisali moguće indikatore biodiverziteta koje će pripremati organizacije civilnog društva.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti