Tag: MHE „Vrelo“

U planu rekonstrukcija MHE Vrelo

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta projekta rekonstrukcije MHE Vrelo u opštini Bajina Bašta. Uvid u doneto...

Javna rasprava o rekonstrukciji MHE „Vrelo“ početkom septembra

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta JP „Elekroprivreda Srbije – Beograd“ podneo Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije MHE „Vrelo“, Bajina...

Raspisan poziv za tehničku kontrolu Glavnih projekata 15 MHE u vlasništvu EPS-a

JP „Elektroprivreda Srbije“ raspisalo je 9. oktobra 2015. godine konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku usluga „Tehnička kontrola Glavnih projekata MHE iz kredita EBRD (15 MHE u vlasništvu JP EPS)“. Konkursom je obuhvaćena tehnička...

Završeni generalni projekti za revitalizaciju malih hidroelektrana

Firma „Energoprojekt Hidroinženjering“ u novembru prošle godine potpisala je sa JP Elektroprivreda Srbije Ugovor o izradi investiciono-tehničke dokumentacije i pružanju konsultantskih usluga potrebnih za revitalizaciju i modernizaciju 15 malih hidroelektrana (MHE) u...

IZDVOJENE VESTI