Tag: MHE Ušće

U planu izgradnja MHE „Ušće“

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta MHE „Ušće“. Projekat se odnosi na izgradnju male hidroelektrane, brane, mašinske...

Podnet zahtev za studiju o proceni uticaja na životnu sredinu MHE „Ušće“

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje da je nosilac projekta HIDRO STENA Kraljevo podneo Zahtev za saglasnost na Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta MHE „Ušće“. Uvid u...

Početkom novembra javna rasprava o realizaciji projekta MHE „Ušće”

Ministartsvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta Republička direkcija za robne rezerve podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na Studije o proceni uticaja...

Podnet zahtev za potrebu procene uticaja za izgradnju MHE „Ušće“

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac Projekta HIDRO STENA iz Kraljeva podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu...

IZDVOJENE VESTI