Tag: Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti

U susret novoj generaciji baterija

Za litijum-jonskim (Li-lon) baterijama vlada prava tehnološka glad. Međutim, njihova masovna primena ograničena je resursima litijuma, kao i problemima koji se tiču troškova i bezbednosti baterije zbog prisustva litijuma, kobalta i opasnog...

IZDVOJENE VESTI