Tag: Elektronski registar o nastanku i tokovima otpada

Hrvatska dobila Elektronski registar o nastanku i tokovima otpada

Elektronski registar o nastanku i tokovima otpada (e-ONTO) je mrežna aplikacija informacionog sistema upravljanja otpadom za vođenje Registra o nastanku i toku otpada kojom se objedinjavaju podaci o tokovima otpada u sistemu...

IZDVOJENE VESTI