OECD Forum 2015 „Investiranje u budućnost – ljudi, planeta, prosperitet” u Parizu, u Francuskoj, od 2. do 3. juna 2015.

ec.europa.eu

Ove godine će godišnji Ministarski sastanak država članica OECD-a, biti propraćen OECD Forumom 2015 koji će biti otvoren za javnost. OECD kao organizator, poziva sve zainteresovane da svoje stavove po ključnim pitanjima sa kojima sa suočava svet danas, podele na „Forumu Investiranje u budućnost – ljudi, planeta, prosperitet”, u Parizu od 2 – 3. juna.

Namera je da u radu Foruma budu zastupljeni predstavnici svih sektora društva. Bogat program događaja obuhvata 45 plenarnih sednica, „fabrikeideja”, „laboratorijа”, debata “hranazaglavu”, debatnih kafea, i dr. Zaključci sa diskusija u okviru Foruma će biti predstavljeni tokom ministarskog sastanka na kojem će u četvrtak, 4. juna predstavnici vlada i država razmatrati opcije za investiranje u ekonomiju zasnovanu na niskoj emisiji CO2, na način na koji se čuvaju resursi, i “ozelenjavaju” investicije.

Diskusije na Forumu će biti organizovane u pet tematskih celina: investicije, inkluzivni rast i razvoj, nova klimatska ekonomija, ciljevi održivog razvoja.

U okviru celine “Nova klimatska ekonomija”, razmatraće se nove tehnologije i modeli poslovanja kojima se kombinuju snažan ekonomski rast i minimalni uticaji na životnu sredinu. Predstavnici OECD-a, Međunarodne Agencije za Energetiku (International Energy Agency – IEA), Agencije za nuklearnu energiju (Nuclear Energy Agency NEA), kao i Međunarodnog foruma za saobraćaj (International Transport Forum ITF), će izvestiti učesnike o naporima da se usklade politike koje bi trebalo da omoguće tranziciju ka ekonomiji zasnovanoj na niskim emisijama CO2. Kao jedan od konkretnih problema, razmatraće i značaj koordinisanog pristupa u mobilisanju investiranja u infrastrukturu, sistem poreza u svetlu urbanog razvoja i ograničenost resursa u sklopu fokus grupe hrana-voda-energija.

Na diskusiji 2. juna, “Klima, CO2, COP21 i dalji koraci predstavnici akademskih institucija, vlada i međunarodnih fondacija posvećenih istraživanju i razvoju nauke, tehnologije, životnes redine i klime, uz učešće gradonačelnika Amsterdama, izložiće svoje ideje načinima na koje je moguće prevazići probleme kao što su nedostatak političke volje, ili pak,strukturalne prepreke, od neusklađenih politika do zakonodavnih okvira. Oni će pokušati da ukažu na važnost koordinisanja napora u mobilisanju građanstva i privrede za preorijentisanje naših ekonomija ka niskim emisijama ugljenika.

Učešće je besplatno,ali je,zbog ograničenog broja mesta, po pozivu. Formular za registraciju možete naći na adresi http://www.oecd.org/forum/registration/, a više informacija o OECD Forumu 2015 i program možete naći ovde.

JMP

foto: ec.europa.eu

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti