Evropska komisija pohvalila Crnu Goru za rezultate u oblasti životne sredine

Predstavnici Evropske komisije pohvalili su dosadašnje rezultate u oblasti životne sredine i izrazili spremnost da podrže Crnu Goru u predstojećem periodu oko sprovođenja donesenih propisa i realizacije zahtevnih infrastrukturnih projekata, saopštilo je Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Ministar Pavle Radulović razgovarao je u utorak u Podgorici sa predstavnicima Evropske komisije i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Poseban akcenat predstavnici Generalnog direktorata za susedstvo i pregovore o proširenju i Generalnog direktorata za životnu sredinu, kao i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori stavili su na oblast upravljanja otpadom i kvalitet voda.

– U tom kontekstu, kao poseban izazov istakli su obezbeđivanje finansijskih sredstava, kao i kontinuirano unapređenje administrativnih kapaciteta u ovoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Radulović je, kako se navodi, predstavnike EU upoznao je sa trenutnim stanjem u oblasti životne sredine u Crnoj Gori, tekućim projektima u oblasti upravljanja otpadom, ističući projekat „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“ koji se sprovodi u saradnji sa Svetskom bankom, a u okviru kojeg će biti sanirane četiri lokacije na kojima se nalazi industrijski opasan otpad.

Informisao ih je i o aktivnostima čije sprovođenje je planirano u narednom periodu, a čiji cilj je unapređenje stanja životne sredine, unapređenje kvaliteta života građana Crne Gore, kao i ispunjavanje obaveza preuzetih u okviru pregovaračkog Poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promene.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti